Útlit síðu:

Lyfjareiknivél

Með lyfjareiknivélinni er hægt að reikna út áætlaðan lyfjakostnað miðað við innslegnar forsendur. Lyfjakostnaður miðast við þrepastöðu einstaklinga á hverju 12 mánaða tímabili og skiptir þá máli hversu mikið einstaklingar hafa greitt fyrir lyf á tímabilinu áður en lyfjakaup fara fram. Til þess að reiknivélin reikni með sem nákvæmustum hætti er nauðsynlegt að vita áður greiddan lyfjakostnað á tímabilinu og einnig hvert heildarverð næstu lyfjakaupa verður.

Réttindastaða:
Áður greitt af einstaklingi á tímabili:
Áætlað heildarverð næstu lyfjakaupa:
Verðskrá
Áætluð greiðsla einstaklings:
Reikna

Nánari sundurliðun útreiknings

Þessi kaup: Upphæð: Hlutfall:
Greiðsla einstaklings:
Greiðsla sjúkratrygginga:
Heildarverð lyfja:
Alls á tímabilinu: Upphæð: Hlutfall:
Greiðsla einstaklings:
Greiðsla sjúkratrygginga:
Heildarverð lyfja:

Fyrirvarar á niðurstöðu reiknivélar

  • Niðurstöður reiknivélar sýna áætlaðan lyfjakostnað útfrá þeim forsendum sem eru innslegnar. Reiknivélin er hugsuð til leiðbeiningar um hvernig lyfjakostnaður getur orðið í nýju kerfi og niðurstöður því ekki bindandi.
  • Einungis á að setja inn í reiknivélina kostnað vegna lyfja sem eru með greiðsluþátttöku sjúkratrygginga, skv. lyfjaverðskrá eða skv. lyfjaskírteini. Lyf sem ekki eru með greiðsluþátttöku sjúkratrygginga falla ekki inn í greiðsluþrepin. Greiðsluþátttaka sjúkratrygginga miðast við viðmiðunarverð, velji einstaklingur dýrara lyf greiðir hann mismuninn sem reiknast þá ekki inn í greiðsluþrepin, nema fyrir liggi lyfjaskírteini sem staðfestir annað. Reiknivélin gerir ekki ráð fyrir kostnaði sem fer umfram þetta viðmiðunarverð.
  • Í niðurstöðum sem koma fram í „Nánari sundurliðun útreiknings“ geta verið frávik um nokkrar krónur til eða frá.